top of page

Vitiny PL-01 偏光鏡組合

4X偏光鏡+光罩座+偏光片組合 (UM-06/UM-08顯微鏡專用)

4X偏光鏡+光罩座+偏光片組合,適用於UM06/UM08顯微鏡,將偏光片安裝於光罩座下,使用偏光鏡及偏光片來重組散射的普通光線,使物體顯現更清晰,觀測時轉動偏光片可消除眩光。

PL-01_01.jpg
PL-01_02.jpg
bottom of page